Selecteer een pagina

Zoekresultaten voor: ecli nl hr 2013 1244


Trekken bankgarantie wegens leegstandschade geen ongerechtvaardigde verrijking

Trekken bankgarantie wegens leegstandschade geen ongerechtvaardigde verrijking

HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278

Indien een verhuurder na faillissement van zijn huurder gerechtigd is om leegstandschade onder een bankgarantie te claimen brengt de omstandigheid dat de bank, nadat zij aan haar betalingsverplichting ter zake had voldaan, verhaal heeft genomen op de faillissementsboedel en dat de curator zich hiertegen niet heeft verzet, niet mee dat de verhuurder ongerechtvaardigd is verrijkt ten laste van de boedel. (meer…)

Insolventieclausule in de zin van het arrest Aukema q.q./Uni-Invest rechtsgeldig en inroepbaar jegens huurder en derde

Insolventieclausule in de zin van het arrest Aukema q.q./Uni-Invest rechtsgeldig en inroepbaar jegens huurder en derde

HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244 (X / Romania Beheer B.V.)

Een beding dat de verhuurder aanspraak geeft op vergoeding van schade die het gevolg is van het faillissement van de huurder sorteert geen effect jegens de boedel, indien de curator de huurovereenkomst opzegt op de voet van art. 39 Fw; zie HR 14 januari 2011, NJ 2011/114 (Aukema q.q./UNI-Invest). Een dergelijk beding is in deze situatie niettemin rechtsgeldig en kan wel worden ingeroepen  jegens de gefailleerde huurder zelf en jegens de derde die zich garant heeft gesteld. Een eventuele regresvordering van deze derde is echter niet verifieerbaar. (meer…)