Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

Wet Bopz

Wet Bopz: maximale duur voor deskundigenonderzoek is twee maanden

CB 2016-146 Geplaatst op 07 sep 2016 door

HR 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2016

De behandeling ter zitting met het oog op het doen verrichten van een deskundigenonderzoek mag niet langer worden aangehouden dan naar verwachting nodig is voor het verkrijgen van een deskundigenbericht, en in geen geval langer dan twee maanden. Lees verder >

Geplaatst in Wet Bopz | Getagged beslistermijn, Wet Bopz art. 17

Vrije advocaatkeuze - vrije keuze toegevoegde advocaat? Verkorte motivering

CB 2016-93 Geplaatst op 19 mei 2016 door

HR 13 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:853

Doorgaans slaan we uitspraken die met verkorte motivering (art. 81 RO) worden afgedaan op dit blog over. Soms is het aardig er toch op een te wijzen. In dit cassatieberoep is een aspect van de vrije advocaatkeuze aan de orde gesteld (vergelijk over vrije advocaatkeuze eerder CB 2013-188, CB 2014-48 en CB 2016-67). Betekent die vrije keuze dat een burger die op basis van een toevoeging procedeert zijn eigen advocaat mag kiezen? Wat is in dat verband de betekenis van de eisen die de Raad voor rechtsbijstand stelt aan advocaten die werkzaam zijn op bepaalde rechtsgebieden? Lees verder >

Wet Bopz: niet voldoende onderzocht of psychiater heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kon worden verwacht

CB 2016-38 Geplaatst op 25 feb 2016 door

HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:161

Deze zaak ziet op een verzoek van de officier van justitie om een voorlopige machtiging om betrokkene gedwongen op te nemen. Betrokkene verbleef al vrijwillig in een zorgaccomodatie. Bij een dergelijk verzoek moet zich een verklaring bevinden van een onafhankelijk psychiater die betrokkene persoonlijk heeft onderzocht.  Lees verder >

Wet Bopz: geen oproeping, beteugelen gevaar had prioriteit

CB 2015-176 Geplaatst op 03 dec 2015 door

HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3335

In geval van een verzoek om machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling heeft de rechtbank onder de specifieke omstandigheden van het geval kennelijk en niet onbegrijpelijk geen reële mogelijkheid gezien om betrokkene voorafgaand aan de behandeling van het verzoek een oproeping te doen toekomen en heeft zij de voorrang gegeven aan beteugeling van het gevaar. Dit getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting. Lees verder >

Geplaatst in Wet Bopz | Getagged gevaar, hoorplicht, Wet Bopz art. 48

Plicht tot verstrekken proces-verbaal van mondelinge behandeling

CB 2015-173 Geplaatst op 02 dec 2015 door

HR 20 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3336

Aan een verzoek tot afgifte van een proces-verbaal door een advocaat die verklaart daaraan behoefte te hebben omdat wordt overwogen een rechtsmiddel tegen de beslissing in te stellen, dient onverwijld te worden voldaan. Lees verder >

Wet Bopz: geen machtiging onder voorwaarden voor opneming in een zwakzinnigeninrichting

CB 2015-143 Geplaatst op 08 okt 2015 door

HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2915

De rechtbank heeft de voorlopige machtiging verleend, ervan uitgaande dat betrokkene onder voorwaarden thuis kan verblijven. Aldus heeft zij in wezen een voorlopige machtiging verleend met elementen van een voorwaardelijke machtiging. Deze vermenging van twee te onderscheiden rechtsfiguren is in strijd met de Wet Bopz. Bij niet-naleving van de voorwaarden die zijn verbonden aan een voorwaardelijke machtiging kan slechts opneming plaatsvinden in “een psychiatrisch ziekenhuis, niet zijnde een zwakzinnigeninrichting of een verpleeginrichting”. Lees verder >

Wet Bopz: gemeente aansprakelijk voor last tot inbewaringstelling; richtsnoer voor tijdstip onderzoek

CB 2015-138 Geplaatst op 01 okt 2015 door

HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2747

Wordt een last tot inbewaringstelling (art. 20 Wet Bopz) gegeven zonder voorafgaand onderzoek door een psychiater, en vindt een dergelijk onderzoek evenmin plaats “immediately after the arrest”, dan is het gerechtvaardigd om, voor de toepassing van art. 28 lid 1 Wet Bopz (verzoek tot schadevergoeding wegens onrechtmatige last), de gevolgen van het optreden van de burgemeester jegens de betrokkene toe te rekenen aan de gemeente. Lees verder >

Wet Bopz: samenloop machtiging en ISD-maatregel mogelijk

CB 2015-114 Geplaatst op 16 jul 2015 door

HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1846

Vrijheidsbeneming op grond van een beslissing van de strafrechter, zoals een ISD-maatregel, sluit niet in alle gevallen een onvrijwillige opname in een psychiatrisch ziekenhuis met toepassing van de Wet Bopz uit. Lees verder >

Vier nieuwe prejudiciële vragen gesteld

CB 2015-100 Geplaatst op 16 jun 2015 door

Het overzicht van lopende prejudiciële vraag-procedures vermeldt vier nieuwe zaken. De vragen zien op (1) de reikwijdte van art. 431a Rv, (2) de positie van de curator in een verzetprocedure ex art. 10 Fw, (3) de positie van de burgemeester in BOPZ-zaken, (4) de per 1 januari 2015 ingevoerde alleenstaande ouderkop. Lees verder >

Wet Bopz: termijnoverschrijding leidt tot nadeel dat op geld behoort te worden gewaardeerd

CB 2015-65 Geplaatst op 16 apr 2015 door

HR 10 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:926

Indien termijnoverschrijding bij een rechterlijke beslissing tot het verlenen van een machtiging op grond van de Wet Bopz vaststaat, is aannemelijk dat de betrokkene door die overschrijding nadeel, dat op geld behoort te worden gewaardeerd, heeft geleden.  Lees verder >

Pagina 3 van 612345...Minst recente »