Erfolgsort bij Peeters/Gatzen-vordering

HR 3 juli 2020 ECLI:NL:HR:2020:1223 Eerder oordeelde het HvJEU dat de Peeters/Gatzen-vordering onder het bereik van Brussel I-bis valt. De Hoge Raad beoordeelt in dit arrest waar de plaats is waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan (artikel 5, aanhef en onder 3, Brussel I-bis). Meer in het bijzonder beoordeelt de Hoge Raad wat het … Meer lezen over Erfolgsort bij Peeters/Gatzen-vordering