Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

Over Cassatieblog.nl

Cassatieblog.nl is hét weblog over de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Dit weblog schetst de invloed van de Hoge Raad op de rechtsontwikkeling, door interessante uitspraken van de Hoge Raad op alle gebieden van het burgerlijk (proces)recht te signaleren en becommentariëren. Ook worden af en toe uitspraken van de belastingkamer van de Hoge Raad besproken die voor de civiele praktijk of anderszins interessant zijn.

Cassatieblog.nl signaleert ook andere ontwikkelingen rondom het hoogste civiele rechtscollege van Nederland. Daarnaast worden de wetgevingstrajecten omtrent de cassatierechtspraak (de openstelling van de cassatiebalie, de ‘selectie aan de poort’ en de prejudiciële vragen) op de voet gevolgd.

Cassatieblog.nl is een initiatief van en staat onder redactie van de cassatiesectie van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Pels Rijcken hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wilt u inhoud van Cassatieblog.nl overnemen op uw eigen website, neemt u dan contact op met de redactie. Auteursrecht voorbehouden.