Selecteer een pagina
Cassatievlog #103 | In Aruba en Curaçao is het huwelijk nu opengesteld voor personen van gelijk geslacht

Cassatievlog #103 | In Aruba en Curaçao is het huwelijk nu opengesteld voor personen van gelijk geslacht

HR 12 juli 2024, ECLI:NL:HR:2024:977 en ECLI:NL:2024:978 

In Aruba en Curaçao is het huwelijk nu opengesteld voor personen van gelijk geslacht. Dit is beslist in vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, die door de Hoge Raad in stand zijn gelaten. Sikke Kingma, cassatieadvocaat bij Pels Rijcken bespreekt dit arrest.

 

Cassatievlog #103 is ook als podcast beschikbaar.

 

 

Cassatievlog #102 | Hoofdelijke aansprakelijkheid en verjaring bij geldlening echtgenoot

Hoge Raad 5 juli 2024  ECLI:NL:HR:2024:1027  

Dit arrest van de Hoge Raad gaat over geldleningen die zijn aangegaan door de ene echtgenoot. Is de andere echtgenoot daarvoor hoofdelijk aansprakelijk? En welke verjaringstermijn is van toepassing op vorderingen tegen die echtgenoot? Ruben de Graaff bespreekt dit arrest.

Cassatievlog #102 is ook als podcast beschikbaar.

Wilsovereenstemming en gerechtvaardigd vertrouwen bij tussenkomst van een notaris

Wilsovereenstemming en gerechtvaardigd vertrouwen bij tussenkomst van een notaris

HR 2 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:165

Op notarissen rust eveneens een waarschuwingsplicht voor de gevolgen van de met tussenkomst van een notaris verrichte rechtshandelingen, zoals het wijzigen van huwelijkse voorwaarden. Deze waarschuwingsplicht wint aan gewicht wanneer de gevolgen voor één van de partijen nadeliger zijn. Het enkele feit dat een rechtshandeling met tussenkomst van een notaris is verricht, betekent niet zonder meer dat de ene partij er gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat de wil van de andere partij overeenstemt met haar verklaring bij de notaris.

Lees meer…

Cassatievlog #101 | Non-conformiteit vanwege tegenvallende actieradius elektrische auto

Cassatievlog #101 | Non-conformiteit vanwege tegenvallende actieradius elektrische auto

HR 28 juni 2024 ECLI:NL:HR:2024:980 

Een elektrische auto (een Jaguar i-PACE) kan volgens de dealer 480 km op een accu rijden. De koper merkt echter dat de auto, onder normale rijomstandigheden, maar 300 km haalt. Het hof stelt daarom vast dat de auto niet aan de koopovereenkomst voldoet (art. 7:17 BW). De Hoge Raad laat die beslissing in stand. Jerre de Jong bespreekt dit arrest.

Cassatievlog #101 is ook als podcast beschikbaar.

Wanneer is sprake van een veroordeling wegens een misdrijf?

Wanneer is sprake van een veroordeling wegens een misdrijf?

HR 21 juni 2024 ECLI:NL:HR:2024:917

In deze cassatieprocedure in het belang der wet gaat het om de vraag of de term ‘veroordeeld wegens misdrijf’ in art. 7 lid 1, onder a, Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers van het land Curaçao ook omvat een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel zoals bedoeld in art. 9a van het Wetboek van Strafrecht. De Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend. Lees meer…

Kwalificatie oud-vaderlands recht als zakelijk recht

Kwalificatie oud-vaderlands recht als zakelijk recht

HR 14 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:864

Het hof heeft vastgesteld dat met het “voordelig recht” (vermeld in aktes sinds 1755) een zakelijk recht is beoogd. Het hof heeft bij de vaststelling van de partijbedoeling betekenis mogen hechten aan de inhoud van latere aktes. De Hoge Raad herhaalt verder twee regels over erfdienstbaarheden: Samenvoeging en splitsing van het heersend erf leidt niet tot vergroting of verkleining van het heersend erf, en een erfdienstbaarheid strekt, in beginsel, niet tot het gebruik van het dienend erf via het heersend erf. Lees meer…

Rechtszekerheid doorslaggevend bij vraag of tussentijds hoger beroep is opengesteld

Rechtszekerheid doorslaggevend bij vraag of tussentijds hoger beroep is opengesteld

HR 21 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:924

De mededeling onderaan de tussenbeschikking heeft verzoekster redelijkerwijs zo kunnen opvatten dat de rechtbank tussentijds hoger beroep heeft opengesteld. De rechtszekerheid eist dan dat ervan moet worden uitgegaan dat de rechtbank verlof heeft gegeven voor tussentijds hoger beroep. Het hof heeft verzoekster daarom ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl