Selecteer een pagina

Dossier: Proces- en beslagrecht


HR 21 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:918

Het rechtsmiddelenverbod van art. 39 lid 5 Rv kan niet langer worden doorbroken. Tegen een beslissing op een wrakingsverzoek kan dus geen rechtsmiddel meer worden ingesteld met een beroep op een doorbrekingsgrond.

(meer…)

HR 2 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:165

Op notarissen rust eveneens een waarschuwingsplicht voor de gevolgen van de met tussenkomst van een notaris verrichte rechtshandelingen, zoals het wijzigen van huwelijkse voorwaarden. Deze waarschuwingsplicht wint aan gewicht wanneer de gevolgen voor één van de partijen nadeliger zijn. Het enkele feit dat een rechtshandeling met tussenkomst van een notaris is verricht, betekent niet zonder meer dat de ene partij er gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat de wil van de andere partij overeenstemt met haar verklaring bij de notaris.

(meer…)

HR 21 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:924

De mededeling onderaan de tussenbeschikking heeft verzoekster redelijkerwijs zo kunnen opvatten dat de rechtbank tussentijds hoger beroep heeft opengesteld. De rechtszekerheid eist dan dat ervan moet worden uitgegaan dat de rechtbank verlof heeft gegeven voor tussentijds hoger beroep. Het hof heeft verzoekster daarom ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. (meer…)

Cassatieblog.nl