Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

Wetgeving cassatierechtspraak

Evaluatie Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

CB 2016-118 Geplaatst op 14 jul 2016 door

Onlangs verscheen de evaluatie van de Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Geconcludeerd wordt dat de wet een onverdeeld succes is gebleken en dat invoering van een prejudiciële procedure in het strafrecht te overwegen valt. Lees verder >

Einde overgangsrecht civiele cassatiebalie - einde rolzitting

CB 2014-121 Geplaatst op 01 jul 2014 door

Met ingang van 1 juli 2014 kwalificeren Haagse advocaten niet langer automatisch als advocaat bij de Hoge Raad. Civiele cassatiezaken kunnen alleen nog worden behandeld door advocaten die zijn toegelaten tot de landelijke civiele cassatiebalie. In verband hiermee wordt de civiele rolzitting bij de Hoge Raad afgeschaft. Lees verder >

Procesmonopolie cassatieadvocaat niet strijdig met Europees mededingingsrecht

CB 2012-241 Geplaatst op 18 dec 2012 door

HR 14 december 2012, LJN BY2239

De eis van art. 426a lid 1 Rv, waarin is bepaald dat een verzoekschrift dat bij de Hoge Raad wordt ingediend ondertekend moet zijn door een advocaat bij de Hoge Raad, is niet in strijd met het Europees mededingingsrecht, nu richtlijn 98/5/EG de nationale wetgever de ruimte biedt om specifieke regels te stellen met betrekking tot de toegang tot de hogere rechtscolleges. Lees verder >

Ook meervoudige kamer van de Hoge Raad met vijf leden kan cassatieberoep verwerpen met art. 81 RO

CB 2012-194 Geplaatst op 09 okt 2012 door

HR 5 oktober 2012, LJN BX5582, BX5583, BX5587, BX5589, BX5591 en BX6397

Ook een meervoudige kamer van de Hoge Raad met vijf leden kan een zaak verwerpen met toepassing van art. 81 RO. Lees verder >

Onduidelijkheid over overgangsrecht bij art. 80a RO

CB 2012-144 Geplaatst op 12 jul 2012 door

Conclusie A-G (straf) 3 juli 2012 (LJN BX0129; BX0132; BX0146)

Op derde dag na inwerkingtreding van art. 80a RO verschenen drie interessante conclusies over deze nieuwe bepaling. De conclusies zijn afkomstig van de strafsector van het parket bij de Hoge Raad. De Advocaten-Generaal Knigge, Machielse en Vellinga lieten zich uit over (de invulling van) de criteria voor toepassing van art. 80a RO en over het overgangsrecht bij dit artikel. (Ook) na lezing van de conclusies resteren vooral vragen, zowel ten aanzien van de concrete invulling van de 80a-criteria, als ten aanzien van het overgangsrecht. Lees verder >

Rolreglementen selectie aan de poort en prejudiciële vragen gepubliceerd

CB 2012-125 Geplaatst op 11 jun 2012 door

Per 1 juli 2012 treden de Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad en de Wet versterking cassatierechtspraak in werking. Het nieuwe rolreglement voor de prejudiciële procedure en de aan art. 80a RO aangepaste procesreglementen voor de gewone cassatieprocedure in dagvaardings- en verzoekschriftzaken, zijn op 4 juni 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. Lees verder >

Per 1 juli 2012: prejudiciële vragen aan de Hoge Raad én selectie aan de poort

CB 2012-99 Geplaatst op 02 mei 2012 door

Vanaf 1 juli 2012 kunnen rechtbanken en gerechtshoven in bepaalde zaken prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad. Dan treedt de Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in werking. Ook de Wet versterking cassatierechtspraak wordt van kracht. Deze wet introduceert selectie aan de poort en een landelijke civiele cassatiebalie met kwaliteitseisen. Lees verder >

Eerste Kamer aanvaardt Wetsvoorstel versterking cassatierechtspraak

CB 2012-53 Geplaatst op 13 mrt 2012 door

Op 13 maart 2012 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel versterking cassatierechtspraak aanvaard. Ook dit wetsvoorstel is, net als het eerder aangenomen Wetsvoorstel prejudiciële vragen, zonder stemming aangenomen. Lees verder >

Eerste Kamer aanvaardt Wetsvoorstel prejudiciële vragen

CB 2012-28 Geplaatst op 08 feb 2012 door

Op 7 februari 2012 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel prejudiciële vragen aan de Hoge Raad aanvaard. Het wetsvoorstel kon in de Eerste Kamer op brede steun rekenen, zoals ook wel blijkt uit het feit dat het zonder stemming werd aangenomen.  Lees verder >

Geen cassatieberoep meer in kinderontvoeringszaken

CB 2012-2 Geplaatst op 09 jan 2012 door

Per 1 januari 2012 kunnen beschikkingen van gerechtshoven in kinderontvoeringszaken door partijen niet meer ter toetsing aan de Hoge Raad worden voorgelegd. Een uitzondering vormen beschikkingen waarin het gerechtshof voor 1 januari 2012 een eindbeslissing heeft gegeven. Lees verder >

Pagina 1 van 212