Selecteer een pagina

Met ingang van 1 juli 2014 kwalificeren Haagse advocaten niet langer automatisch als advocaat bij de Hoge Raad. Civiele cassatiezaken kunnen alleen nog worden behandeld door advocaten die zijn toegelaten tot de landelijke civiele cassatiebalie. In verband hiermee wordt de civiele rolzitting bij de Hoge Raad afgeschaft.

Op 1 juli 2012 trad de Wet versterking cassatierechtspraak in werking (zie CB 2012-99). Hiermee kreeg de Hoge Raad de mogelijkheid om zaken “aan de poort” te selecteren (zie art. 80a RO). Tevens werd de landelijke civiele cassatiebalie geïntroduceerd. Sinds 1 juli 2012 kunnen alleen advocaten die aan bepaalde kwaliteits- en ervaringseisen voldoen, de titel van “advocaat bij de Hoge Raad” verwerven, benodigd voor het procederen in cassatie. Om toegelaten te worden tot de cassatiebalie moeten zij twee examens afleggen, bepaalde opleidingseisen halen en een minimum aantal “vlieguren” in cassatie maken. Het voormalige privilege van Haagse advocaten om te procederen in cassatie is daarmee afgeschaft, met dien verstande dat Haagse advocaten op grond van het overgangsrecht nog gedurende twee jaar na de inwerkingtreding van de wet als advocaat bij de Hoge Raad mochten optreden. Per 1 juli 2014 is die situatie dus geëindigd.

Het voorgaande heeft ook consequenties voor de rolzitting bij de Hoge Raad. De voorheen gangbare praktijk dat Haagse advocaat-stagiaires optraden als rolwaarnemer, is onder het nieuwe regime niet meer mogelijk. Mede daarom wordt de rolzitting bij de Hoge Raad met ingang van 1 september 2014 (na een korte overgangsperiode gedurende de zomermaanden) afgeschaft (zie het betreffende persbericht van de Hoge Raad).

Eerder werd op dit blog al bericht over het einde van de traditionele rolzitting, waarbij partijen in persoon ter zitting van de Hoge Raad door een advocaat werden vertegenwoordigd (zie CB 2012-157). De toen geïntroduceerde mogelijkheid van schriftelijke rolinstructies wordt nu de norm voor alle civiele cassatiezaken. Dit nieuwe systeem wordt volgens de Hoge Raad gehanteerd in afwachting van de voorgenomen digitalisering van de cassatierechtspraak.

Een video-impressie van de laatste traditionele rolzitting (van vrijdag 29 juni 2012 des voormiddags te 10.00 uur) is hier te zien:

Share This