Selecteer een pagina

Op 29 juni 2012 vond de laatste civiele rolzitting van de Hoge Raad plaats waarop alle partijen in persoon ter zitting door een advocaat bij de Hoge Raad werden vertegenwoordigd. Cassatieblog maakte een video-impressie van deze zitting.

De wekelijkse rolzitting van de Eerste enkelvoudige kamer van de Hoge Raad is de enige “echte” overgebleven civiele rolzitting van Nederland, in die zin dat de cassatieadvocaten of hun rolwaarnemers nog steeds lijfelijk aanwezig zijn om de rolhandelingen in de cassatiezaken te verrichten.

De rolzitting wordt sinds 1 september 1986 geleid door één rechter (art. 408a Rv), de rolraadsheer, momenteel mr. J.C. van Oven. Verder zijn bij de rolzitting altijd een waarnemend griffier aanwezig en een advocaat-generaal (namens de procureur-generaal). De zaken worden afgeroepen door een vaste gerechtsdeurwaarder (momenteel mevrouw C. Bakhuis-van Kesteren). De cassatieadvocaten verrichten hun eigen rolhandelingen (het concluderen voor antwoord, het geven van schriftelijke toelichtingen et cetera) ter zitting, of laten zich vertegenwoordigen door een rolwaarnemer van hun eigen of van een ander (Haags) kantoor.

Bij de rechtbanken en gerechtshoven was de rolzitting al grotendeels teruggebracht tot een administratieve bijeenkomst van rolgriffier en rolwaarnemer, en sinds de invoering van de elektronische rol komt er ook geen rolwaarnemer meer aan te pas. Zo ver is het nog niet bij de Hoge Raad: vooralsnog zal de zitting in de oude vorm doorgang blijven vinden, alleen accepteert de Hoge Raad sinds de inwerkingtreding van de Wet versterking cassatierechtspraak per 1 juli 2012, ook schriftelijke rolinstructies.

Met de laatste rolzitting-oude stijl op 29 juni 2012, ditmaal gehouden in de Grote Zittingszaal (gewoonlijk is de zitting in de Kleine Zittingszaal), kwam daarmee in zoverre een einde aan een oud instituut. Hierbij werd stilgestaan door leden van de Hoge Raad, zijn parket en veel leden van de cassatiebalie.

Om een indruk van de rolzitting, zoals die ooit was, te bewaren, maakte Cassatieblog deze video-impressie.

Cassatieblog.nl

Share This