Selecteer een pagina

Dossier: Strafrecht


HR 21 juni 2024 ECLI:NL:HR:2024:917

In deze cassatieprocedure in het belang der wet gaat het om de vraag of de term ‘veroordeeld wegens misdrijf’ in art. 7 lid 1, onder a, Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers van het land Curaçao ook omvat een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel zoals bedoeld in art. 9a van het Wetboek van Strafrecht. De Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend. (meer…)

HR 31 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1495

Dit arrest gaat over de samenloop tussen de aanspraak op ‘schokschade’ en de aanspraak op ‘affectieschade’, hoe de rechter die vormen van schade moet begroten en wanneer de behandeling van dergelijke vorderingen een onevenredige belasting oplevert van het strafgeding. (meer…)

HR 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:958

In dit arrest geeft de strafkamer van de Hoge Raad een nadere invulling aan de onrechtmatigheidstoets en aan het vereiste van geobjectiveerd geestelijk letsel. Ook de samenloop tussen de aanspraak op ‘schokschade’ en de aanspraak op ‘affectieschade’ komt aan de orde. (meer…)

Cassatieblog.nl