Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

december, 2015

Cassatierekest kan niet per mail worden ingediend

CB 2015-193 Geplaatst op 24 dec 2015 door

HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3614

De voorbereidingen voor invoering van het digitale procederen zijn in volle gang, maar voorlopig kan het cassatierekest uitsluitend ter griffie, per post of per fax worden ingediend (art. 3.1 jo. 10.1 van het Reglement rekestzaken). Met deze regeling is de toegang tot de Hoge Raad niet in het geding. Een cassatierekest dat per e-mail werd ingediend, werd dan ook niet-ontvankelijk verklaard. Lees verder >

Verkorting termijn partneralimentatie wegens misbruik van (proces)recht mag, maar niet d.m.v. premature ingangsdatum

CB 2015-192 Geplaatst op 24 dec 2015 door

HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3567

(1) De rechter mag de partneralimentatie niet op een eerdere datum doen ingaan dan de datum waarop de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand wordt ingeschreven; ook niet indien hiermee beoogd wordt misbruik van (proces)recht door de alimentatiegerechtigde te sanctioneren. (2) Het hof overschreed de grenzen van de rechtsstrijd door de alimentatieplicht vijf jaar na de inschrijvingsdatum op nihil te stellen, nu de man met zijn beroep op misbruik van procesrecht een verkorting van de termijn van vijf jaar beoogde.  Lees verder >

Verhaalsbeding voor bestuurlijke Wav-boete is in beginsel toelaatbaar

CB 2015-191 Geplaatst op 24 dec 2015 door

HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3568

Antwoord op prejudiciële vraag. Een beding dat ertoe strekt dat een opgelegde boete wegens niet-naleving van de verplichtingen uit de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) door de aannemer kan worden verhaald op de onderaannemer, doet als zodanig geen onaanvaardbare afbreuk aan het doel of de strekking van de Wav en is in beginsel dus niet nietig wegens strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden (art. 3:40 BW). Lees verder >

Griffierecht niet voldaan: geen ontslag van instantie na aanvang inhoudelijke behandeling

CB 2015-190 Geplaatst op 23 dec 2015 door

HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3630

Art. 127a Rv geeft niet de mogelijkheid ontslag van instantie te verlenen in het geval de rechter een begin heeft gemaakt met de inhoudelijke behandeling van de zaak nadat de betalingstermijn is verstreken zonder dat het griffierecht is voldaan. Lees verder >

Verwarring bij beschrijvende domeinnaam alleen onder bijzondere omstandigheden onrechtmatig

CB 2015-189 Geplaatst op 18 dec 2015 door

HR 11 december 2015, ECLI:NL:2015:3554 (Artiestenverloningen/ Prae Artiestenverloning)

Het gebruik van een beschrijvende domeinnaam is, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. Lees verder >

Derdenbescherming bij foutieve vermelding splitsingsakte (art. 3:26 BW)

CB 2015-188 Geplaatst op 17 dec 2015 door

HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3552 (X/VvE)

De bescherming van art. 3:26 BW kan ook worden ingeroepen tegen degene die de onjuistheid van het door hemzelf ingeschreven feit (niet kende, maar) behoorde te kennen, maar niet heeft zorggedragen voor overeenstemming van de registers met de werkelijkheid. Lees verder >

Twee nieuwe raadsheren beëdigd

CB 2015-187 Geplaatst op 17 dec 2015 door

Op woensdag 16 december 2015 zijn prof. mr. Ch.E. (Edgar) du Perron en prof. mr. M.J. (Matthias) Borgers door de Koning beëdigd tot raadsheren bij de Hoge Raad. Du Perron treedt toe tot de Civiele Kamer; Borgers tot de Strafkamer van de Hoge Raad.  Lees verder >

Geplaatst in Hoge Raad Algemeen | Getagged personalia

Kinderalimentatie: welvaartsniveau ten tijde van het huwelijk; draagkracht

CB 2015-186 Geplaatst op 17 dec 2015 door

HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3479

(1) Bij de bepaling van de behoefte van de kinderen speelt het welvaartsniveau ten tijde van het huwelijk een rol. Het hof kon voor de motivering niet volstaan met de vaststelling dat in de bedragen van de ‘Tabel eigen aandeel kosten van kinderen’ alle normale, in de desbetreffende inkomstencategorie redelijkerwijs te maken kosten zijn begrepen. (2) Bij het bepalen van draagkracht kan met een incidentele inkomstencomponent als een afvloeiingsregeling rekening worden gehouden. Lees verder >

Reikwijdte cautio Socini

CB 2015-185 Geplaatst op 15 dec 2015 door

HR 20 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3329

De zogenaamde cautio Socini is een geldige rechtsfiguur, onverminderd de mogelijkheid voor een erfgenaam gebruik te maken van de hem toekomende erfrechtelijke bevoegdheden (artikel 4:4 BW). Onder de vigeur van het oude erfrecht was dit niet anders (vgl. HR 25 oktober 1985, NJ 1986/308). Lees verder >

Geplaatst in Erfrecht | Getagged BW art. 4:5, Cautio Socini

Oude meesters alvast verhuisd naar nieuwbouw Hoge Raad

CB 2015-184 Geplaatst op 11 dec 2015 door

Begin volgend jaar verhuist de Hoge Raad naar het nieuwe pand aan het Korte Voorhout. Sinds vandaag (11 december) is de nieuwbouw verfraaid met de eregalerij van de zes bronzen beelden van beroemde Nederlandse rechtsgeleerden. Vooruitlopend op de verhuizing zijn deze beelden alvast overgeplaatst naar hun nieuwe bestemming. Lees verder >

Pagina 1 van 3123