Selecteer een pagina

Alle berichten van: Berend-Bram Heinen


HR 9 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:194

Inzet van deze procedure is de wettelijke verplichting voor pensioenfondsen om bij wijze van buffer een bepaald eigen vermogen aan te houden (art. 131 en 132 Pensioenwet). Is deze verplichting in strijd met de IORP II-richtlijn? (meer…)

HR 26 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:673

Een werkgever of werkgeversorganisatie mag in beginsel zelf bepalen of, en zo ja met wie, zij over collectieve arbeidsvoorwaarden wil overleggen. Onder omstandigheden kan de weigering van een werkgever of werkgeversorganisatie om met een vakbond over een cao in onderhandeling te treden echter wel onrechtmatig zijn. Is dat het geval, dan kan dat grond zijn om de werkgever of de werkgeversorganisatie te gebieden alsnog met die vakbond in onderhandeling te treden over een cao. (meer…)

HR 12 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:568

Mag bij de begroting van schade wegens verminderd arbeidsvermogen rekening worden gehouden met inkomsten uit zwart werk? Deze vraag lag voor aan de Hoge Raad. In dit vlog bespreekt Berend-Bram Heinen het antwoord.

Cassatievlog #096 is ook als podcast beschikbaar

 

 

 

HR 15 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:426

In deze zaak ligt de vraag voor of de wachtdienst van een groep ambulancemedewerkers kwalificeert als arbeidstijd of rusttijd. Die vraag moet worden beantwoord aan de hand van de Arbeidstijdenrichtlijn. De Hoge Raad bespreekt deze Richtlijn en de uitleg die de Europese rechter daaraan geeft. (meer…)

Cassatieblog.nl