Selecteer een pagina

Alle berichten van: Berend-Bram Heinen


HR 16 februari 2024 ECLI:NL:HR:2024:258

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag een belangrijke uitspraak gewezen voor het verzekeringsrecht. De verzekerde kan voor ieder dekkingsbepalend beding uit de verzekeringspolis een beroep doen op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Het onderscheid tussen bedingen die de primaire omschrijving van de dekking inhouden (‘primaire dekkingsomschrijving’) en bedingen die een voorwaarde bevatten waaronder de dekking vervalt (‘preventieve garantievoorwaarden’) – een onderscheid dat voorheen bepalend was voor de ruimte voor toepassing van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid – wordt losgelaten.

Berend-Bram Heinen bespreekt dit arrest in drie minuten.

Cassatievlog #088 is ook als podcast beschikbaar.

HR 26 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:111

Bij de beoordeling of de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, geldt niet de eis dat sprake is van een daarop gerichte duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer. (meer…)

HR 24 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1622

Was maaltijdbezorger Deliveroo gehouden om deel te nemen in het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds voor beroepsvervoer over de weg? Ja, zo oordeelt de Hoge Raad. De representativiteitsgegevens die ten grondslag liggen aan het verplichtstellingsbesluit kunnen dat niet anders maken. (meer…)

HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1668

Hoe moet de rechter beoordelen of een ontslag op staande voet onverwijld is gegeven (art. 7:677 lid 1 BW), indien de dringende reden bestaat in een samenstel van gronden waarnaar de werkgever voorafgaand aan het ontslag onderzoek heeft laten doen? De Hoge Raad verschaft duidelijkheid. (meer…)

HR 17 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1603

Kan de werkgever vakantiedagen van de werknemer afboeken indien de werknemer, nadat zijn vakantie is vastgesteld, ziek wordt en vervolgens met toestemming van zijn werkgever (de bedrijfsarts en/of leidinggevende) op vakantie gaat? De Hoge Raad geeft antwoord. (meer…)

Cassatieblog.nl