Selecteer een pagina

Op vrijdag 28 juni 2013 vond in Amsterdam de halfjaarlijkse vergadering van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA) plaats. Voor het eerst werd bij deze gelegenheid gezamenlijk vergaderd met de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).

Tijdens de goedbezochte bijeenkomst stond de vergelijking tussen de cassatiepraktijk in civiele zaken en in strafzaken centraal. Jan Wouter Alt (VCCA) en Joost Nan (VCAS) bespraken in een inleiding de algemene aspecten van respectievelijk de civielrechtelijke en de strafrechtelijke cassatiepraktijk. Vervolgens gingen Karlijn Teuben (VCCA) en Gerard Spong (VCAS) dieper in op de wijze waarop de cassatieadvocaat in civiele zaken en in strafzaken het cassatiemiddel inricht. Ten slotte werd vanuit het perspectief van de Hoge Raad door vicepresidenten Ernst Numann (kamervoorzitter van de Civiele Kamer) en Willem van Schendel (kamervoorzitter van de Strafkamer) belicht aan welke eisen een goed cassatiemiddel moet voldoen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel.

Cassatieblog.nl

Share This