Selecteer een pagina

Veegens4Deze maand is de vijfde druk verschenen van Cassatie in burgerlijke zaken, het standaardwerk over de Nederlandse cassatierechtspraak.

Cassatie in burgerlijke zaken – ‘de Veegens’ voor intimi – biedt een schat van informatie voor beoefenaren van de cassatieadvocatuur en -rechtspraak. De eerste druk verscheen in 1959, van de hand van D.J. Veegens. Vanaf de derde druk (1989) is het boek herzien en bewerkt door Bart Groen en Everhard Korthals Altes. Sinds de vorige, vierde, druk uit 2005 is het boek opgenomen in de reeks Asser Procesrecht.

Auteurs Groen en Korthals Altes waren lange tijd als cassatieadvocaat verbonden aan ons kantoor (Pels Rijcken). Korthals Altes was van 1981-1987 landsadvocaat en daarna van 1987-2003 raadsheer en later vicepresident van de Hoge Raad, en van 1989-2003 staatsraad in buitengewone dienst. Groen is tot zijn ‘pensioen’ (bij hem een relatief begrip) advocaat gebleven en momenteel is hij een van de leden van de Commissie vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten, die de toelatingsexamens voor de cassatiebalie afneemt.

De afgelopen jaren hebben Groen en Korthals Altes bij ons op kantoor gewerkt aan de vijfde druk. In de nieuwe uitgave is de recente rechtspraak van de Hoge Raad verwerkt, maar ook recente ontwikkelingen die grote invloed hebben gehad op de cassatierechtspraak, zoals het rapport van de Commissie normstellende rol Hoge Raad (de commissie-Hammerstein), de invoering van de Wet versterking cassatierechtspraak en de invoering van de mogelijkheid prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen.

Everhard Korthals Altes heeft het verschijnen van de nieuwe druk niet meer mogen meemaken; hij overleed op 19 februari van dit jaar op 81-jarige leeftijd, kort nadat de tekst van de nieuwe druk aan de drukker was gezonden.

  • E. Korthals Altes & H.A. Groen, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. 7. Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer: Wolters Kluwer 2015

 

Cassatieblog.nl

Share This