Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: gebouwde onroerende zaak


HR 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:899 (KNVvL c.s./Staat)

Nadere invulling definitie ‘gebouwde onroerende zaak’ als bedoeld in art. 7:230a BW. Hoge Raad zoekt aansluiting bij definitie ‘gebouw’ als omschreven in art. 1, aanhef en onder c Woningwet. Enkele verharding of bewerking van de grond in de regel niet voldoende om als ‘gebouwde onroerende zaak’ in deze zin te kunnen worden aangemerkt. (meer…)

Cassatieblog.nl