Selecteer een pagina

HR 14 juni 2024 ECLI:NL:HR:2024:884

Op 14 juni jl. heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over afgebroken onderhandelingen. Het vormt een nieuwe loot aan de stam van het klassieke arrest Plas/Valburg en het latere arrest CBB/JPO. De Hoge Raad werpt licht op de maatstaf en de grondslag voor de verplichting van de “afbrekende” partij om de kosten van de wederpartij te vergoeden. Hans van Wijk bespreekt het arrest.

Cassatievlog #100 is ook als podcast beschikbaar.

Cassatieblog.nl

Share This