Selecteer een pagina

Het jaarverslag van de Hoge Raad over 2019 is gepubliceerd. In de algemene inleiding op het jaarverslag wordt er onder meer op gewezen dat de Hoge Raad rechtsontwikkeling en rechtseenheid als een van zijn primaire taken is gaan zien. De Hoge Raad vindt het belangrijk om midden in de samenleven te staan, zichtbaar, kenbaar en herkenbaar en daarom wordt er veel aandacht besteed aan communicatie met de samenleving.  In het jaarverslag wordt daarnaast een aantal door de Hoge Raad gewezen arresten besproken die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de rechtsontwikkeling in Nederland. 

Cijfers

Uit het jaarverslag blijkt dat de instroom van civiele zaken in 2019 (421 zaken) gedaald is in vergelijking met 2018 ( 429 zaken). De uitstroom uitspraken bedroeg 328 in 2019 tegen 409 in 2018. De 425 nieuwe zaken in 2019 betroffen 265 vorderingszaken, 1 dagvaardingszaak, 143 verzoekschriften en er werden in 12 zaken prejudiciële vragen door rechtbanken en hoven gesteld aan de Hoge Raad. Bijna 57% van de 328 uitspraken in 2019 werden inhoudelijk afgedaan (in 2018 was dat 61%). Er waren minder 81 RO uitspraken in 2019 (138) dan in 2018 (158).  Er waren net als in 2018 maar 2 zaken met een art. 80a RO-afdoening. Van het totaal aantal uitspraken in 2019 (328) werd in 193 zaken het cassatieberoep verworpen en in 103 zaken vernietigd.

Cassatieblog.nl

Share This