Selecteer een pagina

Per 1 juli 2011 zijn voor zowel de Hoge Raad der Nederlanden als voor het Parket bij de Hoge Raad klachtenregelingen van kracht.

De klachtenregelingen voorzien in een procedure voor het indienen van een klacht over de wijze waarop (leden van) de Hoge Raad of (leden van) het Parket zich in een bepaalde aangelegenheid jegens de klager heeft gedragen. Het klachtrecht strekt zich niet uit tot de inhoud en/of wijze van totstandkoming van een conclusie of arrest.

Regelingen:

Klachtenregeling van de Hoge Raad der Nederlanden

Klachtenregeling van het Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden

 

Bron: Hoge Raad, nieuwsbericht 19 juli 2011

Cassatieblog.nl

Share This