Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: BW art. 6:96 lid 2 sub b


HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:586 (MFE/KF c.s.)

Voor vergoeding van kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid als bedoeld in art. 6:96 lid 2 sub b BW is niet vereist dat uiteindelijk komt vast te staan dat schade is geleden. (meer…)

Cassatieblog.nl