Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Rv art. 290 lid 2


HR 22 maart 2019 ECLI:NL:HR:2019:413

De Hoge Raad bevestigt in dit arrest dat het verstrekken van een afschrift van een proces-verbaal niet afhankelijk mag worden gesteld van het al dan niet instellen van een rechtsmiddel. Indien een advocaat daartoe verzoekt, dient de griffier daaraan “onverwijld” te voldoen. (meer…)

Cassatieblog.nl