Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Wvggz art. 5:17 lid 3


HR 11 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:885

Een verklaring van een verpleegkundig specialist over de actuele gezondheidstoestand van een betrokkene kan niet voorzien in actualisering van een medische verklaring. (meer…)

Cassatieblog.nl