Selecteer een pagina

HR 7 juni 2013 ECLI:NL:HR:2013:BZ9327

Gelet op de ingrijpende werking van de beslissing tot vrijheidsbeneming mag een ter zitting gedaan verzoek om een nader onderzoek door een onafhankelijke arts slechts gemotiveerd worden afgewezen.

De officier heeft in deze zaak gevraagd om een machtging voortgezet verblijf. Blijkens het proces-verbaal heeft de advocaat van betrokkene gevraagd om een nader onderzoek door een onafhankelijke arts (art. 8 Wet Bopz). De rechtbank heeft machtiging tot voortgezet verblijf verleend zonder op het verzoek in te gaan. Met verwijzing naar zijn eerdere uitspraak uit 2005 (HR 29 april 2005, ECLI:NL:PHR:2005:AS5978, NJ 2007/153) mag, gelet op de ingrijpende aard van de beslissing tot vrijheidsbeneming een dergelijk verzoek slechts gemotiveerd worden afgewezen.

Cassatieblog.nl

Share This