Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

Wet BOPZ art. 8

Wet Bopz: opnieuw motiveringsplicht van afwijzing verzoek om nader deskundigenonderzoek

CB 2018-35 Geplaatst op 09 feb 2018 door

HR 9 februari 2018 ECLI:NL:HR:2018:181

Gelet op de ingrijpende aard van de beslissing tot vrijheidsbeneming mag een verzoek om nader deskundigenonderzoek slechts gemotiveerd worden afgewezen. Lees verder >

Wet Bopz: verzoek om contra-expertise ten onrechte afgewezen

CB 2017-13 Geplaatst op 01 feb 2017 door

HR 27 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:108

De rechter kan niet alleen een onderzoek door een deskundige bevelen over de vraag of bij betrokkene sprake is van een stoornis van de geestesvermogens, maar ook (onder meer) over de vragen of deze stoornis betrokkene gevaar doet veroorzaken en of het gevaar door tussenkomst van personen of instellingen buiten het psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend (art. 48, lid 1 sub a Wet Bopz). Lees verder >

Wet Bopz: en opnieuw de hoorplicht

CB 2015-16 Geplaatst op 03 feb 2015 door

HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:188

Als wordt verzocht om een machtiging om iemand op medische gronden gedwongen te doen opnemen, bepaalt art. 8 lid 1 Wet Bopz dat de rechter degene hoort ten aanzien van wie de machtiging is verzocht, tenzij de rechter vaststelt dat de betrokkene niet bereid is zich te doen horen. De Hoge Raad laat, jaar in, jaar uit, niet na om het belang van deze hoorplicht te benadrukken. Toch gaat het voor de rechtbank in deze zaak opnieuw fout. Lees verder >

Geplaatst in Wet Bopz | Getagged hoorplicht, Wet BOPZ art. 8

Wet Bopz: terugtredende raadsman vergt onderzoek rechtbank naar wens toevoeging andere raadsman

CB 2014-202 Geplaatst op 31 dec 2014 door

HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3663

Ook indien is verzocht om voortzetting van de inbewaringstelling krachtens de Wet Bopz geldt dat, indien de raadsman terugtreedt omdat zijn cliënt te kennen geeft niet meer door hem te willen worden bijgestaan, de rechter dient te onderzoeken of de betrokkene toevoeging van een andere raadsman wenst, en dat de rechter in zijn beschikking van het resultaat van dit onderzoek dient te doen blijken. Lees verder >

Drie vernietigingen in Bopz-zaken

CB 2014-166 Geplaatst op 23 okt 2014 door

HR 17 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2996,  ECLI:NL:HR:2014:2998, ECLI:NL:HR:2014:2986

Hoe waardevol de toetsing in cassatie in Bopz-zaken is blijkt uit deze drie uitspraken, waarin beslissingen van de rechtbank tot gedwongen opneming in een psychiatrisch ziekenhuis worden vernietigd. Het zijn variaties op vaste rechtspraak van de Hoge Raad, over onderzoek van de initiële vrijheidsbeneming, over hoorplicht en de keuze van een raadsman, en over een persoonlijk onderzoek door een psychiater. Twee uitspraken zijn conform de conclusie van de advocaat-generaal.  Lees verder >

Wet Bopz : ter zitting gevraagde contra-expertise - motiveringsplicht

CB 2013-214 Geplaatst op 07 jun 2013 door

Hamer-2HR 7 juni 2013 ECLI:NL:HR:2013:BZ9327

Gelet op de ingrijpende werking van de beslissing tot vrijheidsbeneming mag een ter zitting gedaan verzoek om een nader onderzoek door een onafhankelijke arts slechts gemotiveerd worden afgewezen. Lees verder >