Selecteer een pagina

De ministerraad heeft Dineke de Groot voorgedragen voor benoeming tot president van de Hoge Raad per 1 november van dit jaar. Ze zal Maarten Feteris opvolgen, die na zes jaar presidentschap weer volledig in de belastingkamer werkzaam zal zijn.

Eerste vrouwelijke president

Dineke de Groot wordt de eerste vrouwelijke president van de Hoge Raad. Zij is sinds oktober 1990 lid van de rechterlijke macht. Na de opleiding tot rechter was ze vanaf 1996 verbonden aan de rechtbank Amsterdam en vanaf 2009 ook aan het gerechtshof Arnhem. Vanaf 2012 is ze werkzaam bij de Hoge Raad in het civiele recht en het belastingrecht, eerst als raadsheer en vanaf 1 januari 2018 als vicepresident. Sinds medio 2011 is ze tevens bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Taken van de president

De president van de Hoge Raad is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de organisatie van de Hoge Raad. Naast deze intern-bestuurlijke taken is de president ook het boegbeeld van de Hoge Raad, in binnen- en buitenland. Samen met de procureur-generaal bij de Hoge Raad is de president ook overlegpartner voor andere belangrijke organen in Nederland, zoals het parlement, de minister van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de rechtspraak. Het is bij de Hoge Raad gebruikelijk dat de functie van president voor ten hoogste zes jaar wordt vervuld.

Zie voor meer informatie over de benoeming en een eerste kort interview het persbericht van de Hoge Raad.

Share This