Selecteer een pagina

Op dinsdag 6 september 2011 wordt mr. G. (Gerbrant) Snijders tijdens een bijzondere zitting van de Hoge Raad officieel geïnstalleerd als raadsheer in de civiele kamer. Hij werd op 25 maart 2011 door de ministerraad voorgedragen voor benoeming per 1 juni 2011.

Mr. Snijders was tot zijn benoeming in de Hoge Raad vele jaren werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, waar hij werkte in de algemene overheidspraktijk, de civiele cassatiepraktijk en de strafrechtspraktijk. Tot de bekendere zaken die mr. Snijders als cassatieadvocaat voerde, behoren:

  • Des-dochters (HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 535), over alternatieve causaliteit;
  • Duwbak Linda (HR 7 mei 2004, NJ 2006, 291), over het relativiteitsvereiste van art. 6:163 BW;
  • Vie d’Or (HR 13 oktober 2006, LJN AW2077), over de maatstaf bij toezichthoudersaansprakelijkheid;
  • World Online (HR 27 november 2009, LJN BH2162), over prospectusaansprakelijkheid rond de beursgang van World Online.

Sinds 2002 was mr. Snijders raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam.

Mr. Snijders vervult de vacature die is ontstaan door het terugtreden van mr. A. Hammerstein per 1 april 2011, die aan de Hoge Raad verbonden is gebleven als raadsheer in buitengewone dienst.

Ook in de strafkamer van de Hoge Raad wordt vandaag een nieuwe raadsheer geïnstalleerd: mr. Y. (Ybo) Buruma, voorheen hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Mr. Buruma is lid van de Hoge Raad sinds 1 september 2011, als opvolger van mr. J.P. Balkema, die per 1 maart 2011 is teruggetreden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Cassatieblog.nl

Share This