Selecteer een pagina

De Hoge Raad krijgt drie nieuwe vicepresidenten. De ministerraad heeft op 19 augustus 2011 op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met de voordracht tot benoeming van mr. W.A.M (Willem) van Schendel, mr. J.A.C.A. (Jacques) Overgaauw en mr. E.J. (Ernst) Numann, die momenteel al raadsheer in de Hoge Raad zijn.

Artikel 72 Wet RO bepaalt:

De Hoge Raad bestaat uit een president, ten hoogste zeven vice-presidenten, ten hoogste dertig raadsheren en ten hoogste vijftien raadsheren in buitengewone dienst.

De huidige president, mr. G.J.M. Corstens, heeft momenteel vijf deputies. De civiele kamer staat onder voorzitterschap van mr. J.B. Fleers en kent sinds het terugtreden per 1 juni 2011 van mr. D.H. Beukenhorst een vacature voor vicepresident, die per 1 september 2011 zal worden opgevuld door mr. Numann, die sinds 2000 raadsheer in de Hoge Raad is.

Mr. Numann is onder civiele cassatieadvocaten het bekendste gezicht, omdat hij al jaren over de rolzittingen op de vrijdagochtend presideert. In deze functie zal hij per 1 september 2011 worden opgevolgd door raadsheer mr. J.C. van Oven.

Mr. Overgaauw vervult met ingang van 1 december 2011 de vacature die ontstaat als gevolg van het terugtreden van vicepresident mr. D.G. van Vliet. Overgaauw was van juni 2002 tot januari 2008 als advocaat-generaal verbonden aan de Hoge Raad. Sindsdien is hij raadsheer in de Belastingkamer van de Hoge Raad. Mr. J.W. van den Berge blijft vicepresident in de belastingkamer.

In de strafkamer volgt mr. Van Schendel per 1 januari 2012 mr. F.H. Koster op. Mr. Van Schendel is sinds november 2001 raadsheer in de Hoge Raad. Hij is momenteel lid van de civiele kamer, maar zat ook al eerder in de strafkamer. Mr. A.J.A. van Dorst is de andere vicepresident in de strafkamer.

Met deze benoemingen komt het aantal vicepresidenten weer op zes. De functie wordt door de Hoge Raad in zijn uitspraken overigens zelf doorgaans met burgerlijke ongehoorzaamheid en een koppelteken geschreven als vice-president, waarin ik graag een impliciet oordeel lees dat de Wet RO van een hogere orde is dan het Groene Boekje.

Cassatieblog.nl

Share This