Selecteer een pagina

Hoge Raad 27 januari 2023  ECLI:NL:HR:2023:94  (Stichting Brein / News-Service Europe B.V)

In dit vlog bespreekt Matthijs Bakker een uitspraak van de Hoge Raad over platformaansprakelijkheid. Als een aanbieder van informatiediensten een mededeling doet aan het publiek en daarmee inbreuk maakt op een auteursrecht, kan hij geen beroep meer doen op de vrijstelling voor aansprakelijkheid van art. 6:196c lid 4 BW

Cassatievlog #046 is ook als podcast beschikbaar.

Cassatieblog.nl

Share This