Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: AWR art. 53a


HR 27 april 2012, LJN BV3426 (Tradman Netherlands B.V./Staat en Ontvanger)

Wanneer een trustkantoor informatie moet verstrekken aan de belastingdienst in het kader van een onderzoek naar cliënten van dat kantoor, komt aan het trustkantoor zelf geen verschoningsrecht toe, omdat het trustkantoor geen geheimhouder is in de zin van art. 53a AWR. (meer…)