Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: BW art. 6:230


HR 8 juli 2011,  ECLI:NL:HR:2011:BQ5068

Kan het leerstuk van non-conformiteit bij koop betrekking hebben op de bij een overname-overeenkomst bedongen goodwill? En: in welke mate wordt de mogelijkheid om wijziging van een overeenkomst te verlangen wegens dwaling beïnvloed door de verjaringsregel terzake van de rechtsvordering tot vernietiging op die grond? (meer…)

Cassatieblog.nl