Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: huurderving


Cassatieblog HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:456 (81 RO), ECLI:NL:HR:2023:458, ECLI:NL:HR:2023:459,  en ECLI:NL:HR:2023:472  (Gemeente Rotterdam / appartementseigenaren)

De omstandigheid dat de onteigende voorafgaand aan de peildatum geen schadebeperkende maatregelen behoeft te treffen, doet er niet aan af dat bij de vaststelling van de schadeloosstelling voordelen verrekend kunnen worden met nadelen. (meer…)

Cassatieblog.nl