Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: machtiging bewindvoerder


HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:160

Tegen een machtiging van een bewindvoerder ex art. 1:441 BW, strekkende tot opheffing van huwelijkse voorwaarden waarbij de rechthebbende partij is, staat geen hoger beroep open door de zoons van de rechthebbende met toekomstige, erfrechtelijke aanspraken. Zoons zijn noch op de voet van art. 798 lid 1 Rv, noch op de voet van art. 798 lid 2 Rv als belanghebbenden aan te merken. (meer…)

HR 28 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7464

In het hoger beroep tegen de afwijzing van de door de bewindvoerder verzochte machtiging tot procederen stond slechts die afwijzing ter beoordeling en niet het beleid van de rechtbank ten aanzien van het afgeven van zo’n machtiging. (meer…)

Cassatieblog.nl