Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: retentierecht


HR 23 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:970

Als de schuldeiser het retentierecht niet kan inroepen tegen een derde met een ouder recht als bedoeld in art. 3:291 lid 2 BW, kan hij het retentierecht evenmin inroepen tegen degene die van die derde, al dan niet rechtstreeks, een recht op de zaak heeft verkregen. (meer…)

Cassatieblog.nl