Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: RO art. 13a lid 1


HR 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1921

De wet biedt de kantonrechter niet de bevoegdheid om maatregelen te treffen jegens de werknemer van de bewindvoerder of tegen een door de bewindvoerder ingeschakelde derde indien die werknemer of derde niet naar behoren functioneert. (meer…)

Cassatieblog.nl