Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: totstandkoming overeenkomst


HR 2 september 2011, LJN BQ3876

Wanneer een schriftelijk contract ontbreekt, kan de totstandkoming van een overeenkomst mede worden afgeleid uit de tussen partijen bestaande feitelijke situatie. Het hof heeft daarbij in dit geval onder meer de verklaringen en gedragingen van partijen in aanmerking genomen en beoordeeld wat partijen over en weer uit deze verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en redelijkerwijs hebben mogen afleiden. (meer…)

Cassatieblog.nl