Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: voorwaarden


HR 21 januari ECLI:NL:HR:2022:58

Een handelwijze waarbij vier dagen na de mondelinge behandeling mondeling uitspraak wordt gedaan (waarvan telefonisch wordt bericht) strookt niet met art. 30p Rv en evenmin met de aanvaarde bestaande praktijk voor spoedeisende gevallen. (meer…)

Cassatieblog.nl