Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Wet Bopz art. 16 lid 1


HR 19 april 2019 ECLI:NL:HR:2019:635

Bij een verzoek om een machtiging tot voortgezet verblijf dient een ondertekende verklaring worden overgelegd van de geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis waarin de betrokkene is opgenomen. (meer…)

Cassatieblog.nl