Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Wft art. 5:2


HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1114 (Almer Beheer c.s./Van den Dungen Vastgoed c.s.)

Na beantwoording van prejudiciële vragen door het Europese Hof van Justitie oordeelt de Hoge Raad dat de in art. 5:2 Wft omschreven prospectusplicht niet van toepassing is op de executoriale verkoop van in beslag genomen certificaten van aandelen op de voet van art. 474g Rv. (meer…)

HR 28 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7006 (Almer Beheer c.s./X c.s.)

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over de toepasselijkheid van de in art. 5:2 Wet op het financieel toezicht omschreven prospectusplicht op de door de rechtbank ex art. 474g Rv bepaalde executoriale verkoop van in beslag genomen certificaten van aandelen, alsmede over de reikwijdte van de vrijstelling van art. 53 lid 2 Vrijstellingsregeling Wft. (meer…)

Cassatieblog.nl