Selecteer een pagina

Zoekresultaten voor: ECLI:NL:HR: 2016:2016


Wet Bopz: maximale duur voor deskundigenonderzoek is twee maanden

Wet Bopz: maximale duur voor deskundigenonderzoek is twee maanden

HR 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2016

De behandeling ter zitting met het oog op het doen verrichten van een deskundigenonderzoek mag niet langer worden aangehouden dan naar verwachting nodig is voor het verkrijgen van een deskundigenbericht, en in geen geval langer dan twee maanden. (meer…)