Selecteer een pagina

Advocaat-Generaal mr. L.A.D. Keus heeft geconcludeerd dat KLM zich niet schuldig maakt aan ontoelaatbare leeftijdsdiscriminatie doordat KLM-vliegers in beginsel op 56-jarige leeftijd, maar uiterlijk op 60-jarige leeftijd, met pensioen moeten gaan. 

Op 20 april 2012 heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. L.A.D. Keus een conclusie genomen in de zaak van een tiental KLM-vliegers tegen KLM en de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV).

Het cassatieberoep van de KLM-vliegers richt zich tegen een uitspraak van het hof Amsterdam van 8 juni 2010. In deze uitspraak heeft het hof in hoger beroep beslist dat de KLM zich niet aan ontoelaatbare leeftijdsdiscriminatie schuldig maakt.

Volgens de KLM-cao moeten KLM-vliegers in beginsel op 56-jarige leeftijd, maar uiterlijk op 60-jarige leeftijd, met pensioen. De in deze zaak procederende KLM-vliegers zien in dat verplichte pensioenontslag een leeftijdsdiscriminatie die door de wet (de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid) is verboden. KLM bestrijdt dat van een ontoelaatbare leeftijdsdiscriminatie sprake is. Zij wordt daarin gesteund door de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers.

De advocaat-generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd de uitspraak van het hof Amsterdam in stand te laten. Op grond van eerdere rechtspraak moet worden aangenomen dat een verplicht pensioenontslag een in beginsel verboden onderscheid naar leeftijd maakt. Een dergelijk onderscheid kan echter door een legitiem doel worden gerechtvaardigd. Het hof heeft aangenomen dat het verplichte pensioenontslag dergelijke legitieme doelen nastreeft. Die doelen betreffen vooral de instroom van jonge verkeersvliegers en een regelmatige en voorspelbare doorstroming van verkeersvliegers tussen de rangen. Volgens de advocaat-generaal kunnen de door het hof aangenomen doelen inderdaad gelden als legitieme doelen zoals bedoeld in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de aan die wet ten grondslag liggende Europese regelgeving. Ook is de advocaat-generaal van mening dat het hof heeft kunnen oordelen dat een verplicht pensioenontslag passend en noodzakelijk is om die doelen te bereiken.

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 13 juli 2012.

De KLM-vliegers worden in cassatie bijgestaan door Ans van Duijvendijk-Brand.

(Overgenomen uit dit persbericht op de website van de Hoge Raad.)

Cassatieblog.nl

Share This