Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

leeftijdsdiscriminatie

Wettelijke uitsluiting transitievergoeding AOW-gerechtigde werknemer levert geen verboden onderscheid naar leeftijd op

CB 2018-113 Geplaatst op 28 jun 2018 door

HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:651

De uitsluiting van een transitievergoeding voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt (art. 7:673 lid 7, aanhef en onder b, BW), is niet in strijd met Richtlijn 2000/78/EG. De uitsluiting maakt (weliswaar) direct onderscheid op grond van leeftijd, maar van een verboden onderscheid is geen sprake. Met de doelstelling van de wetgever om met de invoering van de Wwz het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en minder kostbaar te maken, verdraagt zich niet dat in individuele gevallen moet worden getoetst of er toch een recht op een transitievergoeding bestaat. Lees verder >

Regeling van compensatie voor verdampte VUT-aanspraken

CB 2016-173 Geplaatst op 03 nov 2016 door

HR 28 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2447

De Hoge Raad oordeelt klachten over berekening van uit oogpunt van gelijke behandeling passende compensatie voor vervallen VUT-aanspraken gegrond en verwijst terug. Beschouwingen van de A-G over de vaststelling van de juiste referentiegroep. Lees verder >

Verplicht pensioenontslag vliegers geen leeftijdsdiscriminatie

CB 2012-156 Geplaatst op 26 jul 2012 door

HR 13 juli 2012, LJN BW3367 (X c.s./KLM en VNV)

Het door KLM in de ondernemings-CAO gehanteerde verplichte pensioenontslag van verkeersvliegers op (in beginsel) 56-jarige leeftijd, is niet in strijd met het verbod op leeftijdsdiscriminatie. Lees verder >

A-G Keus: geen leeftijdsdiscriminatie vliegers KLM

CB 2012-90 Geplaatst op 24 apr 2012 door

Advocaat-Generaal mr. L.A.D. Keus heeft geconcludeerd dat KLM zich niet schuldig maakt aan ontoelaatbare leeftijdsdiscriminatie doordat KLM-vliegers in beginsel op 56-jarige leeftijd, maar uiterlijk op 60-jarige leeftijd, met pensioen moeten gaan.  Lees verder >