Selecteer een pagina

Mr. M.W.C. (Maarten) Feteris wordt met ingang van 1 november 2014 de nieuwe president van de Hoge Raad. Hij volgt dan mr. G.J.M. (Geert) Corstens op, die sinds 1 november 2008 deze functie bekleedt.

Feteris is sinds 2008 als raadsheer in de belastingkamer verbonden aan de Hoge Raad. In 2013 werd hij benoemd tot vicepresident van deze kamer.

Op 23 april jl. overhandigde Feteris zijn boek ‘Beroep in cassatie in belastingzaken’ aan de huidige president. “Het is een boek dat weliswaar is toegesneden op de fiscale cassatiepraktijk, maar dat ook een stevig aantal beschouwingen over de Hoge Raad als geheel bevat.”, aldus Corstens in zijn dankwoord. Corstens wijst in het bijzonder op Feteris’ beschouwingen over de verhouding van de rechter tot de wetgever, over de verschuiving van de aandacht naar de rechtsvormende taak van (in het bijzonder de hoogste) rechter en over rechterlijke beleidskeuzes.

Share This