Selecteer een pagina

HR 4 mei 2018 ECLI:NL:HR:2018:686

Een ontslagverzoek als bedoeld in art. 73 Fw valt binnen het bereik van art. 65 Fw. Hieruit volgt dat de rechtbank de rechter-commissaris diende te horen alvorens op de voet van art. 73 Fw over het ontslag van de curator te beslissen.

Achtergrond

In deze faillissementszaak gaat het om een verzoek van de gefailleerde die de rechtbank gevraagd heeft de curator in zijn faillissement te ontslaan op de voet van art. 73 Fw. De Rechtbank heeft het ontslagverzoek afgewezen zonder de in het faillissement van verzoeker benoemde rechter-commissaris te horen.

Art. 65 FW schrijft voor dat de rechtbank de rechter-commissaris hoort, alvorens in enige zaak betreffende het beheer of de vereffening van de failliete boedel een beslissing te geven. Een ontslagverzoek als bedoeld in art. 73 Fw valt binnen het bereik van artikel 65 Fw. Hieruit volgt dat de rechtbank de rechter-commissaris diende te horen alvorens op de voet van art. 73 Fw over het ontslag van de curator te beslissen. Uit de gedingstukken blijkt niet dat de rechter-commissaris is gehoord.

Hoge Raad

De Hoge Raad vernietigt de beschikking van de rechtbank onder verwijzing naar zijn eerdere uitspraak van 16 oktober 2009 ECLI:NL:HR:2009:BJ7318, en wijst het geding terug naar de rechtbank.

Cassatieblog.nl

Share This