Selecteer een pagina

HR 13 november 2020 ECLI:NL:HR:2020:1789

Verbodenverklaring en ontbinding van informele vereniging Satudarah Motorcycleclub en van twee onzelfstandige support clubs blijft in stand. Het verbod strekt zich ook uit over de lokale afdelingen, de zogenaamde chapters. Met de uitspraak komt er definitief een einde aan het bestaan van de vereniging Satudarah. 

De zaak

Satudarah MC is een motorclub die in 1990 is opgericht. Satudarah kent lokale afdelingen, zogenoemde chapters. Er zijn ook drie zogenoemde support clubs: Saudarah, Supportcrew 999 en Yellow Snakes MC. Het Openbaar Ministerie heeft  in een civiele procedure op grond van art. 2:20 lid 1 BW verzocht Satudarah verboden te verklaren en te ontbinden omdat haar werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. De rechtbank heeft in 2018 Satudarah en twee van de drie supportclubs, Saudarah en Supportcrew 999, verboden verklaard en ontbonden. In hoger beroep heeft het gerechtshof de uitspraak van de rechtbank grotendeels in stand gelaten. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat ook de chapters onder de uitgesproken verbodenverklaring en ontbinding vallen.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft de cassatieklachten over de beschikking van het hof beoordeeld en doet die klachten zonder inhoudelijke motivering af (art. 81 RO)  omdat deze ongegrond zijn en geen juridische belangrijke nieuwe vragen oproepen.

Met de uitspraak van de Hoge Raad is het verbod en de ontbinding van de motorclub Satudarah, inclusief de chapters en de support clubs Saudarah en Supportcrew 999, definitief.

De conclusie van A-G Assink bevat lezenswaardige beschouwingen over het leerstuk van de verbodenverklaring en ontbinding van rechtspersonen.

Het Openbaar Ministerie werd in cassatie bijgestaan door Martijn Scheltema en Gijsbrecht Nieuwland.

Cassatieblog.nl

Share This