Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden art. 42 lid 5


HR 2 februari ECLI:NL:HR:2024:160

Bij een opname van een betrokkene in een FPC ter uitvoering van een zorgmachtiging als bedoeld in art. 6:4 lid 3 en 4 Wvggz, zijn de Wvggz en de op grond van de Wfz en de Bvt toepasselijke huisregels en beheersbevoegdheden naast elkaar van toepassing. (meer…)

HR 3 november 2023 ECLI:NL:HR:2023:1502

Ook in een crisismaatregel of een machtiging tot voortzetting daarvan kan worden bepaald dat de betrokkene wordt of kan worden opgenomen in een FPC. In dat geval dienen art. 3.4 Wfz, alsmede de art. 42 lid 5 en 44, en de hoofdstukken V, VI en VII van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van toepassing te worden verklaard. (meer…)

Cassatieblog.nl