Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Wvggz art. 6:4 lid 3 en 4


HR 2 februari ECLI:NL:HR:2024:160

Bij een opname van een betrokkene in een FPC ter uitvoering van een zorgmachtiging als bedoeld in art. 6:4 lid 3 en 4 Wvggz, zijn de Wvggz en de op grond van de Wfz en de Bvt toepasselijke huisregels en beheersbevoegdheden naast elkaar van toepassing. (meer…)

Cassatieblog.nl