Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: Wfz art. 3.4


HR 3 november 2023 ECLI:NL:HR:2023:1502

Ook in een crisismaatregel of een machtiging tot voortzetting daarvan kan worden bepaald dat de betrokkene wordt of kan worden opgenomen in een FPC. In dat geval dienen art. 3.4 Wfz, alsmede de art. 42 lid 5 en 44, en de hoofdstukken V, VI en VII van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van toepassing te worden verklaard. (meer…)

Cassatieblog.nl