Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: BW art. 3:37 lid 3


HR 26 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:111

Bij de beoordeling of de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, geldt niet de eis dat sprake is van een daarop gerichte duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer. (meer…)

HR 26 januari 2024 ECLI:NL:HR:2024:111

De Hoge Raad heeft een arrest gewezen over de maatstaf voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever. Jerre de Jong bespreekt in 3 minuten dit arrest.

 

Cassatievlog #085 is ook als podcast beschikbaar.

Cassatieblog.nl