Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: feitelijke macht


HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2743

De theoretische mogelijkheid dat ook een huurder feitelijke macht over een strook grond kon uitoefenen, leidt nog niet tot ontkennende beantwoording van de vraag of deze strook in bezit is genomen. Die mogelijkheid is pas van belang als er aanwijzingen waren om de machtsuitoefening ook daadwerkelijk als die van een huurder aan te merken. (meer…)

Cassatieblog.nl