Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: kwalificatie arbeidsovereenkomst


HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443

(i) Of een overeenkomst moet worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst, hangt af van alle omstandigheden van het geval in onderling verband bezien. De Hoge Raad geeft verschillende omstandigheden die “onder meer” van belang kunnen zijn.
(ii) De vrijheid van bezorgers om zich aan te melden indien en wanneer zij willen, om opdrachten te weigeren en om zich te laten vervangen, sluit op zichzelf het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet uit.

(meer…)

HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746

Bij de kwalificatie van een (arbeids)overeenkomst spelen de partijbedoelingen geen rol. Bij de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst is dus niet van belang of partijen bedoeld hebben een arbeidsovereenkomst te sluiten.

De kwalificatie van een overeenkomst moet (evenwel) worden onderscheiden van de – daaraan voorafgaande – vraag welke rechten en verplichtingen (inhoud) partijen zijn overeengekomen. Die vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de Haviltex-maatstaf en daarbij spelen de partijbedoelingen dus wél een rol. Nadat de rechter met behulp van de Haviltex-maatstaf de overeengekomen rechten en verplichtingen heeft vastgesteld (uitleg), kan hij beoordelen of die overeenkomst de kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst (kwalificatie). (meer…)

Cassatieblog.nl